Klavyeden Girilen 10 Değer Arasından en Büyük iki Tanesini Bulan C Program Kodu

(Programlamayı C ile öğreniyorum kitabı sayfa 121,7. soru)

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int enb=0,enb2=0,x,i;
int main() {
for(i=1; i<11; i++) {
printf(“\n%d. sayi=”,i);
scanf(“%d”,&x);
if(x>enb) {
enb=x;
}
if(x>enb2 && x<enb) {
enb2=x;
}
}
printf(“en buyuk deger=%d\n”,enb);
printf(“ikinici en buyuk deger=%d”,enb2);

getch();
return 0;
}

Reklamlar

1 ile 20 Arasında Verilen bir Kenarının Uzunluğuna göre ekrana * Karakterleri ile içi dolu ikizkenar dik üçgen Basan C Programı

(Programlamayı C ile öğreniyorum kitabı sayfa 121,6. soru)

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int i,j,x;
int main() {
printf(“bir kenar uzunlugunu giriniz:”);
scanf(“%d”,&x);
for(i=1; i<=x; i++) {
if((x<0)||(x>20)) {
break; }
for(j=1; j<=i; j++)
printf(“*”);
printf(“\n”); }
getch();
return 0;
}

 

Kenar Uzunlıkları her Defasında Yarıya inen Karenin Toplam Alanını Hesaplayan C Programı

(Programlamayı C ile öğreniyorum kitabı sayfa 121,5. soru)

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
float toplam=0,alan;
int n,a,i;
int main() {
printf(“bir sayi giriniz=”);
scanf(“%d”,&n);
printf(“karenin kenar uzunlugunu giriniz=”);
scanf(“%d”,&a);
printf(“_________________\n”);
for(i=1; i<n+1; i++){
alan=a*a;
toplam=toplam+alan;
a=a/2;
}
toplam=toplam+a*a;
printf(“toplam alan=%.f”,toplam);
getch();
return 0;
}

1 ile 20 Arasında Verilen bir Kenarının Uzunluğuna göre ekrana * Karakterleri ile içi dolu ters ikizkenar dik üçgen Basan C Programı

(Programlamayı C ile öğreniyorum kitabı sayfa 120,4. soru)

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int i,j,x;
int main() {
printf(“bir kenar uzunlugu giriniz=”);
scanf(“%d”,&x);
printf(“_________________\n”);
for(i=x; i>=1; i–){
if((x<0)||(x>20))
break;
for(j=i; j>=1; j–)
printf(“*”);
printf(“\n”);
}
getch();
return 0;
}

1 ile 20 Arasında Verilen bir Kenarının Uzunluğuna göre ekrana * Karakterleri ile içi dolu Kare Basan C Programı

(Programlamayı C ile öğreniyorum kitabı sayfa 120,3. soru)

 

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int i,j,x;
int main() {
printf(“bir kenar uzunlugu giriniz=”);
scanf(“%d”,&x);
printf(“_________________\n”);
for(i=1; i<=x; i++){
if((x<0)||(x>20))
break;
for(j=1; j<=x; j++)
printf(“*”);
printf(“\n”);
}
getch();
return 0;
}

 

65 ile 84 Arasındaki Sayıların Kendilerini ASCII kod Tablosundaki Karakter Karşılığını Gösteren C Pogramı

(Programlamayı C ile öğreniyorum kitabı sayfa 120, 2. soru)

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int i;
char a,b;
int main() {
printf(“\tASCII KODU\tB.KARAKTER\tK.KARAKTER\n”);
for(i=65,a=’A’,b=’a’;i<85,a<‘U’,b<‘u’; i++,a++,b++) {
printf(“\t%d\t\t%c\t\t%c\n”,i,a,b);
}
getch();
return 0;
}

 

0 ile 15 Arasındaki Sayıların Kendilerini Sekizlik,Onaltılık ve Onluk Sistemdeki Karşılığını Gösteren C Programı

(Programlamayı C ile öğreniyorum kitabı sayfa 120,1. soru)

#include <stdio.h>
#include<conio.h>
int i;
int main()
{
printf(“\nONLUK\tSEKİZLİK\tONALTİLİK\n”);
for (i=0; i<16; i++)
printf(“%2d\t%2o\t\t%X\n”, i,i,i);
getch();
return 0;
}

üç Basamaklı bir Tamsayının Basamaklarından Elde Edilebilecek en Büyük 3 Basamaklı Tamsayıyı Bulan C Programı

(Programlamayı C ile öğreniyorum kitabı sayfa 99, 19. soru)

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int sayi,a,b,c,yeni;
int main()
{
printf (“\nsayiyi giriniz (en fazla 3 basamak)=”);
scanf (“%d”,&sayi);
printf (“\n_______________”);
a=sayi/100;
b=(sayi-(a*100))/10;
c=sayi-(a*100)-(b*10);
if (a>b && b>c)
{
yeni=a*100+b*10+c;
printf (“\nbu sayidan elde edilebilecek en buyuk sayi= %d”,yeni);
}
else if (a>c && c>b) {
yeni=a*100+c*10+b;
printf (“\nbu sayidan elde edilebilecek en buyuk sayi= %d”,yeni);
}
else if (b>a && a>c) {
yeni=b*100+a*10+c; printf (“\nbu sayidan elde edilebilecek en buyuk sayi= %d”,yeni);
}
else if (b>c && c>a) {
yeni=b*100+c*10+a;
printf (“\nbu sayidan elde edilebilecek en buyuk sayi= %d”,yeni);
}
else if (c>a && a>b) {
yeni=c*100+a*10+b;
printf (“\nbu sayidan elde edilebilecek en buyuk sayi= %d”,yeni);
}
else if (c>b && b>a) {
yeni=c*100+b*10+a;
printf (“\nbu sayidan elde edilebilecek en buyuk sayi= %d”,yeni);
}
getch();
return 0;
}

üç Basamaklı bir Tamsayıdan Elde Edilebilecek en küçük 3 Basamaklı Tamsayıyı Bulan C programı

(Programlamayı C ile öğreniyorum kitabı sayfa 99, 18. soru)

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int sayi,a,b,c,yeni;
int main()
{
printf (“\nsayiyi giriniz (en fazla 3 basamak)=”);
scanf (“%d”,&sayi);
printf (“\n_______________”);
a=sayi/100;
b=(sayi-(a*100))/10;
c=sayi-(a*100)-(b*10);
if (a>b && b>c && c!=0)
{
yeni=(c*100)+(b*10)+a;
printf (“\nbu sayidan elde edilebilecek en kucuk sayi= %d”,yeni);
}
else if (a>b && b>c && c==0)
{
yeni=(b*100)+(c*10)+a;
printf (“\nbu sayidan elde edilebilecek en kucuk sayi= %d”,yeni);
}
else if (a>c && c>b && b!=0) {
yeni=(b*100)+(c*10)+a;
printf (“\nbu sayidan elde edilebilecek en kucuk sayi= %d”,yeni);
}
else if (a>c && c>b && b==0) {
yeni=c*100+b*10+a;
printf (“\nbu sayidan elde edilebilecek en kucuk sayi= %d”,yeni);
}
else if (a>b && b==c && c==0) {
printf (“\nbu sayidan elde edilebilecek en kucuk sayi= %d”,sayi);
}
else if (b>a && a>c && c!=0) {
yeni=c*100+a*10+b;printf (“\nbu sayidan elde edilebilecek en kucuk sayi= %d”,yeni);
}
else if (b>a && a>c && c==0) {
yeni=a*100+c*10+b;
printf (“\nbu sayidan elde edilebilecek en kucuk sayi= %d”,yeni);
}
else if (b>c && c>a && a!=0) {
yeni=a*100+c*10+b;
printf (“\nbu sayidan elde edilebilecek en kucuk sayi= %d”,yeni);
}
else if (b>c && c>a && a==0) {
yeni=c*100+a*10+b;
printf (“\nbu sayidan elde edilebilecek en kucuk sayi= %d”,yeni);
}
else if (b>c && c==a && a==0) {
printf (“\nbu sayidan elde edilebilecek en kucuk sayi= %d”,sayi);
}
else if (c>a && a>b && b!=0){
yeni=b*100+a*10+c;
printf (“\nbu sayidan elde edilebilecek en kucuk sayi= %d”,yeni);
}
else if (c>a && a>b && b==0) {
yeni=a*100+b*10+c;
printf (“\nbu sayidan elde edilebilecek en kucuk sayi= %d”,yeni);
}
else if (c>b && b>a && a!=0) {
yeni=a*100+b*10+c;
printf (“\nbu sayidan elde edilebilecek en kucuk sayi= %d”,yeni);
}
else if (c>b && b>a && a==0) {
yeni=b*100+a*10+c;
printf (“\nbu sayidan elde edilebilecek en kucuk sayi= %d”,yeni);
}
else if (c>a && a==b && b==0) {
printf (“\nbu sayidan elde edilebilecek en kucuk sayi= %d”,sayi);
}
getch();
return 0;
}

Klavyeden Girilen 5 Basamaklı bir Sayının son üç Hanesini Yuvarlayan C Programı

(Programlamayı C ile öğreniyorum kitabı sayfa 99, 17. soru)

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int sayi,a,b,c,d,e,x,y,z;
int main()
{
printf (“\nsayiyi giriniz”);
scanf (“%d”,&sayi);
printf (“\n_______________”);
a=sayi/10000;
b=(sayi-(a*10000))/1000;
c=(sayi-(a*10000)-(b*1000))/100;
d=(sayi-(a*10000)-(b*1000)-(c*100))/10;
e=sayi-(a*10000)-(b*1000)-(c*100)-(d*10);
x=(c*100)+(d*10)+e;
y=(a*10000)+((b+1)*1000);
z=(a*10000)+(b*1000);
if (x>500)
{ printf (“\ngirilen %d sayisinin yuvarlatilmis hali %d dir”,sayi,y);
}
else
{ printf (“\ngirlen %d sayisinin yuvarlatilmis hali %d dir”,sayi,z);
}
getch();
return 0;
}

Klavyeden Girilen 4 Basamaklı bir Sayının kaç Farklı Rakamdan Oluştuğunu Bulan C Programı

(Programlamayı C ile öğreniyorum kitabı sayfa 98, 16. soru)

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int sayi,a,b,c,d;
int main()
{
printf (“\nsayiyi giriniz”);
scanf (“%d”,&sayi);
printf (“\n_______________”);
a=sayi/1000;
b=(sayi-(a*1000))/100;
c=(sayi-(a*1000)-(b*100))/10;
d=sayi-(a*1000)-(b*100)-(c*10);
if (a==b && b==c && c==d )
{
printf (“\ngirilen sayi icerisinde 1 farkli rakam vardir”);
}
else if (a!=b && b!=c && c!=d && a!=c && a!=d && b!=d)
{
printf (“\ngirilen sayi icerisinde 4 farkli rakam vardir”);
}
else if ((a==b && c==d) || (a==d && b==c) || (a==c && b==d))
{
printf (“\ngirilen sayi icinde 2 farkli rakam vardir”);
}
else { printf (“\ngirilen sayi icinde 3 farkli rakam vardir“);
}
getch();
return 0;
}

Bir İnsanın kilo,boy ve cinsiyet Bilgilerine göre Vücut Kütle İndeksini Hesaplayan ve Yorum Yapan C Program Kodu

(Programlamayı C ile öğreniyorum kitabı sayfa 98, 15. soru)

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
float kilo,boy,VKI;
char cinsiyet,;
int main()
{
printf (“\nkilo(kg), boy (m) ve cinsiyetinizi (e,E / k,K)giriniz:”);
scanf (“%f%f%s”,&kilo,&boy,&cinsiyet);
printf (“__________________”);
switch (cinsiyet)
{
case ‘E’: case ‘e’: VKI=kilo/(boy*boy); printf (“\nvucut kutle indeksi = %.2f”,VKI);
if (VKI<20.7) {
printf (“\nzayifsiniz. saglik riski!”);
}
else if (VKI<26.4) {
printf (“\nnormalsiniz. Risk yoktur.”);
}
else if (VKI<31.1) {
printf (“\nsismanlik sinirinda yada sismansiniz. Riskli.”);
}
else {
printf (“\nobezite. ciddi derecede riskli.”);
} break;
case ‘K’: case ‘k’: VKI=kilo/(boy*boy); printf (“\nvucut kutle indeksi = %.2f”,VKI);
if (VKI<19.1) {
printf (“\nzayifsiniz. saglik riski!“);
}
else if (VKI<25.8) {
printf (“\nnormalsiniz. Risk yoktur.”);
}
else if (VKI<32.2) {
printf (“\nsismanlik sinirinda yada sismansiniz. Riskli.”);
}
else {
printf (“\nobezite. ciddi derecede riskli.”);
} break;
}
getch();
return 0;
}

Klavyeden Girilen Kullanıcı tipi ve kaset Sayısına göre Ödenecek Toplam Tutar Hesaplayan C Program Kodu

(Programlamayı C ile öğreniyorum kitabı sayfa 97, 14. soru)

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int kaset,tutar;
char secim;
int main()
{
printf (“\nkullanici kodunu (A,a,B,b,C,c,D,d) ve kaset sayisini giriniz:”);
scanf (“%c”,&secim); scanf (“%d”,&kaset);
printf (“__________________”);
switch (secim)
{
case ‘A’: case ‘a’: tutar=kaset*1000000; break;
case ‘B’: case ‘b’: tutar=kaset*2000000; break;
case ‘C’: case ‘c’: case ‘D’: case ‘d’: tutar=kaset*3000000; break;
}
printf (“\nborcunuz= %d TL”,tutar);
getch();
return 0;
}

 

Sezonluk tatil Turları Hazırlayan bir Şirketin ay ve Katılacak kişi Sayısına göre Toplm Maaliyeti Hesaplayan C Pogram kodu

(Programlamayı C ile öğreniyorum kitabı sayfa 97, 13. soru)

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int ay,kisi,borc;
int main()
{
printf (“\nhangi ayda (1…12) ve kac kisi tura katilacaksiniz:”);
scanf (“%d”,&ay); scanf (“%d”,&kisi);
printf (“__________________”);
switch (ay)
{
case 12: case 1: case 2: borc=kisi*15000000; break;
case 3: case 4: case 5: case 6: case 7: case 8: borc=kisi*5000000; break;
case 9: case 10: case 11: borc=kisi*25000000; break;
}
printf (“\ntoplam borcunuz %d TL”,borc);
getch();
return 0;
}

Klavyeden Girilen gün Değerine göre hangi güne ait Olduğunu Ekrana Yazdıran C Program kodu

(Programlamayı C ile öğreniyorum kitabı sayfa 97, 12. soru)

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int gun;
int main()
{
printf (“gun degerini giriniz(1-7)=”);
scanf (“%d”, &gun);
printf (“\n__________________\n”);
switch (gun) {

case 1: printf (“\ngirdiginiz deger pazartesi’ye aittir”); break;
case 2: printf (“\ngirdiginiz deger salı’ya aittir”); break;
case 3: printf (“\ngirdiginiz deger carsamba’ya aittir”); break;
case 4: printf (“\ngirdiginiz deger persembe’ye aittir”); break;
case 5: printf (“\ngirdiginiz deger cuma’ya aittir”); break;
case 6: printf (“\ngirdiginiz deger cumartesi’ye aittir”); break;
case 7: printf (“\ngirdiginiz deger pazar’a aittir”); break;
}
getch();
return 0;
}